Home

Obec Majere Vás víta na svojej webstránke!

Majere ležia na pravom brehu rieky Dunajec v dotyku so štátnou hranicou s Poľskom severovýchodne od Vysokých Tatier v regióne, ktoré miestni obyvatelia nazývajú Zamagurie. Rozloha obce je 135 ha a počet obyvateľov je 97.